Τροποποίηση Ακαδημαϊκού ημερολογίου Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας
και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε.