Τροποποίηση Ακαδημαϊκού ημερολογίου Τμήματος Νοσηλευτικής Παραρτήματος Διδυμοτείχου της Σχολής Επιστημών Υγείας ΔΙ.ΠΑ.Ε.