Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κλιματιστικών στην Κατερίνη