Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λογισμικού ANSYS στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών