Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας διδακτικών σημειώσεων στην πανεπιστημιούπολη Σερρών