Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συντήρησης-διασύνδεσης φωτοτυπικού στην πανεπιστημιούπολη Σερρών