Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων στο ΔΙΠΑΕ-Κιλκίς