Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ρούχων προστασίας στην πανεπιστημιούπολη Σερρών