Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μπαταριών στο Κ.Δ.Δ. της πανεπιστημιούπολης Σερρών