Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια βοηθητικών μηχανών δωρεάν ΠΜΣ στην πανεπιστημιούπολη Σερρών