Γνωστοποίηση υποψηφιότητας – Ανακήρυξη υποψηφίου, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με τριετή θητεία και ημερομηνία λήξης την 31.08.2022.