Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας βιβλίων για τη βιβλιοθήκη μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος πολιτικών μηχανικών στην πανεπιστημιούπολη Σερρών του ΔΙΠΑΕ