Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων του δωρεάν μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος πολιτικών μηχανικών στην πανεπιστημιούπολη Σερρών του ΔΙΠΑΕ