ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συνοδευτικό κείμενο (αν επιθυμείτε η ανάρτηση να συνοδεύεται από συγκεκριμένο περιεχόμενο):
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια υλικών «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού έως 1.339,82 ευρώ (καθαρό ποσό 1.080,50 ευρώ + 24% ΦΠΑ).

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 25-11-2019 και ώρα 14:00.