ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια υλικών «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού έως 1.419,80 ευρώ (καθαρό ποσό 1.145 ευρώ +24% ΦΠΑ).

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 15-11-2019 και ώρα 14:00.