23463/2019 Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποιήσης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Σέρρες