Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» , συνολικού προϋπολογισμού έως 459,42 ευρώ (καθαρό ποσό 370,50 ευρώ +24% ΦΠΑ).