Συγκρότηση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (ΔΙ.ΠΑ.Ε)

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο συνημμένο αρχείο:

ΔΦ_30_3963