Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του Cluster «DefencEduNet» για την ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας.

10/7/2024, Θεσσαλονίκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συμμετείχε σήμερα δια του Πρύτανη, Καθηγητή Σταμάτη Αγγελόπουλου και του Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καθ. Κωνσταντίνου Διαμαντάρα, στην πρώτη συνεδρίαση του νεοσύστατου Cluster, με διακριτικό τίτλο «DefencEduNet», που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ.

Το «DefencEduNet» αποτελεί μια εμβληματική και ιστορικά οριοθετημένη συμπόρευση ανάμεσα στον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα επιστημονικής αριστείας της ανώτερης εκπαιδευτικής κλίμακας της χώρας. Kατά τη σημερινή συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν: το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΕΚΕΤΑ, το ThessINTEC SA και οι εταιρείες BARRACUDA, GLASSART, FEAC ENGINEERING P.C, ΑΠΕΛΛΑ, B & T Composites SA και ΑΚΜΩΝ ΑΕ., οριοθετήθηκαν οι πρώτες ενέργειες και μελλοντικές δράσεις του Cluster.

Με αφορμή την πρώτη ιδρυτική συνεδρίαση, στην οποία ορίστηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Cluster, o Πρύτανης του ΔΙ.ΠΑ.Ε., Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος σημείωσε: «Η δημιουργία του Cluster αποτελεί την επιτομή της εξωστρέφειας, όπου το Δημόσιο Πανεπιστήμιο καλείται να ενισχύσει έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους, που είναι η Αμυντική Βιομηχανία. Επιδιώκεται η διασύνδεση της έρευνας που συντελείται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, με έναν φορέα που υπηρετεί εθνικούς σκοπούς. Όταν μιλάμε για βιομηχανίες αμυντικού εξοπλισμού, αναφερόμαστε σε μία γκάμα δραστηριοτήτων, από την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων, τη συντήρηση τροφίμων μέχρι και την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας. Είναι μεγάλη επιτυχία που το ΔΙ.ΠΑ.Ε. συμπράττει με το ΣΕΚΠΥ και τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδος, στον προσανατολισμό της έρευνας, με σκοπό τη δημιουργία μίας αμυντικής βιομηχανίας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό».