Βίντεο προβολής του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.