Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Διευθυντή του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου «Νευροφυσιολογίας – Γνωστικής Νευροεπιστήμης» του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.