Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Διευθυντή του «Εργαστηρίου Τεχνολογιών Προστασίας Περιβάλλοντος και Αξιοποίησης Παραπροϊόντων Τροφίμων» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.