Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου «Βιομηχανικό Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.