ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ