Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων δωρίζει 52 ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σερρών

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων προσέφερε ως δωρεά 52 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 54 οθόνες του Τμήματος στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Αντιπεριφέρειας Σερρών την 1η Ιουλίου 2024.

Πρόκειται για ακόμα μία δράση προσφοράς του Τμήματος στην τοπική κοινωνία, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με την στρατηγική επιλογή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για συνεχείς δράσεις ανιδιοτελούς προσφοράς και πολυδιάστατης στήριξης των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της κοινωνικής του υπευθυνότητας.

Οι δύο διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριοι Ιωάννης Καραβασίλης και Δημήτριος Σωτηριάδης, ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Ιορδάνη Κοτζαϊβάζογλου, για την πολύ σημαντική προσφορά του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία πρόκειται να καλύψει επιτακτικές ανάγκες των σχολείων της περιοχής σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Με τη σειρά του, ο κ. Κοτζαϊβάζογλου εξέφρασε τη χαρά του που ο συγκεκριμένος εξοπλισμός, ο οποίος έπαψε πλέον να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Τμήματος, θα συνεχίσει να καλύπτει νέες εκπαιδευτικές ανάγκες αντί να απαξιώνεται σε κάποια αποθήκη του Πανεπιστήμιου, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δημόσια περιουσία.

Αμφότερες οι δύο πλευρές συμφώνησαν, τέλος, να συνεχίσουν και να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς.