ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μετά την έγκριση που δόθηκε από την Εφορεία των Εστιών του ΔΙΠΑΕ στην 2η συνεδρίαση της, ανακοινώνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων αιτήσεων εισδοχής στη Φοιτητική Εστία των μετεγγραφέντων φοιτητών της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ.
Οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στους πίνακες εισδοχών σύμφωνα με τους αριθμούς πρωτοκόλλου μπορούν να προσέλθουν για εγγραφή στο γραφείο της Φοιτητικής Εστίας.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 12/06/2024 έως τις 21/06/2024 εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9:00π.μ. -14:30μ.μ.
Κατά την εγγραφή παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν στην ηλεκτρονική αίτηση και σε έντυπη μορφή με δυο (02) φωτογραφίες.
Αιτήσεις-Ενστάσεις υποψηφίων για επανεξέταση στοιχείων που είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα, υποβάλλονται εντός (5) πέντε ημερών από την επόμενη ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας.