ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Μετά την έγκριση που δόθηκε από την Εφορεία των Εστιών του ΔΙΠΑΕ στην 2η συνεδρίαση της, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των ενστάσεων που αφορούν στις αιτήσεις εισδοχής στη Φοιτητική Εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ.
Οι φοιτητές που περιλαμβάνονται στους πίνακες εισδοχών σύμφωνα με τους αριθμούς πρωτοκόλλου μπορούν να προσέλθουν για εγγραφή στο γραφείο της Φοιτητικής Εστίας.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 12/06/2024 έως τις 21/06/2024 εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9:00π.μ. -14:30μ.μ.
Κατά την εγγραφή παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν στην ηλεκτρονική αίτηση και σε έντυπη μορφή με δυο (02) φωτογραφίες.