Διαπιστωτική Πράξη – Απόφαση 7ης Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.