Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.