ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. πυλώνας τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα