Ανάδειξη ενός (1) εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Επισυνάπτεται το πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και εκλογής της ψηφοφορίας στις 21-05-2024 για την ανάδειξη ενός (1) εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.