Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα: Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2024-Σάββατο 18 Μαΐου