Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη επτά (7) θέσεων στην «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου », στον «ΟΣΕ» , στην «ΕΡΓΑ ΟΣΕ» και στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ»