Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.