ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ