Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας συσκευών καταγραφής και ωρομέτρησης για ΔΙΠΑΕ