Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συνδρομών ξενόγλωσσων περιοδικών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών.