Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συνδρομών ελληνόγλωσσων περιοδικών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών.