Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας φαρμακευτικού υλικού στο ΔΙΠΑΕ Σερρών.