Πρόσκληση σε Εκδήλωση του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού:

Συνεδριακός Τουρισμός – Θέματα και Προκλήσεις για τη Θεσσαλονίκη του Αύριο.

Εκδήλωση: Συνεδριακός Τουρισμός