Αναπλήρωση Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος – Καθορισμός σειράς αναπλήρωσης (κατά τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.5094/2024).