Ανακήρυξη υποψηφιότητας Διευθυντή Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών, στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.