Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων – Εκδήλωση με θέμα: “Γυναίκα και Ηγεσία” (Τετάρτη 3/4/2024, 12:00)