ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιλογή Εκτελεστικού Διευθυντή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»