ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εκλογή ενός (1) εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.