Συμφωνία ΣΕΑΒ με εκδότη Wolters Kluwer για πρόσβαση στα περιοδικά της Kluwer Law Online