Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης μίας θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών