Επανα-ορισμός της σύνθεσης της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών