ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.