ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος -Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας  και της διασύνδεσης του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης (ΛΕΜΜ-Θ) με σημαντικούς εταίρους της πόλης της Θεσσαλονίκης υπογράφηκε  Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 παρουσία της υπουργού Πολιτισμού κας. Λίνας Μενδώνη, Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΟΜΤ-ΔΙΠΑΕ).

Μεταξύ των στόχων του εν λόγω μνημονίου συνεργασίας που συνυπογράφηκε από τον πρόεδρο του ΔΣ του ΛΕΜΜΘ καθηγητή κ. Φώτη Κιλιπίρη, τον πρύτανη του ΔΙΠΑΕ καθηγητή κ. Σταμάτη Αγγελόπουλο, και τον πρόεδρο του Τμήματος ΔΟΜΤ αναπληρωτή καθηγητή κ. Παναγιώτη Κασσιανίδη, αποτελεί η προαγωγή του μουσειακού και εκπαιδευτικού έργου του ΛΕΜΜ-Θ και του Τμήματος ΔΟΜΤ του ΔΙΠΑΕ  στους αντίστοιχους συναφείς τομείς του πολιτισμού και του πολιτιστικού τουρισμού. Επίσης, η ισχυροποίηση του ερευνητικού έργου στον τομέα της εθνολογίας, λαογραφίας, και του πολιτισμού σαν διακριτού προϊόντος τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος το οποίο η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, η Θράκη αλλά και ευρύτερα ο βόρειος ελληνικός χώρος μπορεί να προβάλλει σαν σημαντικό ελκτικό στοιχείο για τον επισκέπτη της πόλης και της περιοχής γενικότερα.

Ειδικότεροι στόχοι του εν λόγω μνημονίου αποτελούν η διοργάνωση και ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων με βάση τον ελληνικό πολιτισμό και στόχο φοιτητές του Τμήματος ΔΟΜΤ και του Διεθνούς Πανεπιστημίου γενικότερα, αλλά και ομογενείς φοιτητές του εξωτερικού καθώς και αλλογενείς φοιτητές (Erasmus κλπ).

Τέλος, η από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας του ΛΕΜΜΘ και Τμήματος ΔΟΜΤ του ΔΙΠΑΕ  όπως η υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδριακών εκδηλώσεων κλπ. σχετικών με τη λαογραφία τον πολιτισμό και τον πολιτιστικό τουρισμό, στα πλαίσια προπτυχιακών, και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός των ανωτέρω, ο Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης, Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΠΑΕ καθηγητής κ. Κώστας Διαμαντάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κώστας Γιουτίκας, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, τα μέλη του ΔΣ του ΛΕΜΜΘ καθώς και μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ και διοικητικού προσωπικού του ΔΙΠΑΕ.